Trang chủ / ADVERTISING / Tham gia sự kiện Airdrop của Cộng đồng BITMIC

Tham gia sự kiện Airdrop của Cộng đồng BITMIC


🏆 Tham gia sự kiện Airdrop của Cộng đồng BITMIC 🏆

BITMIC đang tổ chức Sự kiện Airdrop Tham gia Cộng đồng BITMIC!
BITMIC là một nền tảng blockchain metaverse được tối ưu hóa dựa trên các dịch vụ NFT cho các thị trường nghệ sĩ, Live Commerce và Influencer Entertainment.

Để quảng bá Cộng đồng BITMIC và nhận TRX,
Hãy tham gia vào sự kiện Airdrop của chúng tôi!

Tham gia tại đây: https://gleam.io/competitions/VSfVi-bitmic-community-join-airdrop-event

📅Thời gian📅
Ngày 7 tháng 7 năm 2022 08:00 ~ 12 tháng 7 năm 2022 08:00 (UTC)

💰Phần thưởng💰
$10 TRX cho 5 người tham gia
$5 TRX cho 10 người tham gia
$1 TRX cho 400 người tham gia

 

 

Cùng chuyên mục