Trang chủ / Hướng dẫn / Hướng dẫn bật Authenticator trên Binance

Hướng dẫn bật Authenticator trên Binance

Để tăng cường hơn nữa tính bảo mật cho tài khoản, Binance giới thiệu tính năng Binance Authenticator, giúp tạo mã xác minh 2 bước khi bạn cần xác minh yêu cầu hoặc thực hiện giao dịch.
Tải Binance Authenticator tại đây.

Làm thế nào để bật Binance Authenticator?

Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấn vào [Hồ sơ] – [Bảo mật]. Nhấn vào [Tải Binance Authenticatorđể tải ứng dụng về điện thoại.

Nếu bạn chưa bật bất kỳ trình xác thực nào:

1. Nhấn vào [Bật].
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang [Bật Binance/Google Authenticator. Nhấn vào [Binance Authenticator] và tải ứng dụng xuống nếu bạn chưa tải.
3. Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy mã QR và khóa gồm 16 chữ số trên màn hình.
Mở Binance Authenticator trên điện thoại và quét mã QR hoặc nhập khóa gồm 16 chữ số theo cách thủ công.
4. Bạn sẽ nhìn thấy mã gồm 6 chữ số. Nhấn vào [Tiếp].
5. Sao lưu khóa mới vào nơi an toàn và nhấn vào [Tiếp].
6. Để bật Binance Authenticator cho tài khoản, hãy xác minh bằng các thiết bị 2FA.
7. Bạn đã bật thành công Binance Authenticator.

Nếu bạn đã bật Google Authenticator trước đó:

1. Trước tiên, bạn cần xóa Google Authenticator hiện tại, vì bạn chỉ có thể bật hoặc Binance Authenticator hoặc Google Authenticator cho tài khoản. Nhấn vào [Thay đổi] – [Xác nhận] để tiếp tục.
Xin lưu ý để bảo vệ tài khoản của bạn, chức năng rút tiền và bán P2P sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 24 giờ sau khi bạn thay đổi Authenticator. 
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang [Thay đổi Binance/Google Authenticatorpage. Hoàn tất quy trình xác minh 2FA với các thiết bị 2FA, bao gồm cả Google Authenticator hiện tại.
3. Bạn sẽ nhìn thấy mã QR và khóa gồm 16 chữ số trên màn hình.
Mở Binance Authenticator và quét mã QR hoặc nhập khóa gồm 16 chữ số theo cách thủ công.
4. Bạn sẽ nhìn thấy mã gồm 6 chữ số. Nhấn vào [Tiếp].
5. Sao lưu khóa mới vào nơi an toàn và nhấn vào [Tiếp].
6. Để bật Binance Authenticator cho tài khoản, hãy xác minh bằng các thiết bị 2FA, bao gồm cả mã từ Binance Authenticator mới bật.
7. Giờ bạn đã bật Binance Authenticator.

Cùng chuyên mục