Trang chủ / Tin tức 24h / CRYPTO VIỆT NAM – HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ FARM UBU FINANCE

CRYPTO VIỆT NAM – HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ FARM UBU FINANCE


BƯỚC 1: TẠO TÀI KHOẢN UBU FINANCE

Click vào >> Link đăng ký <<

Có 2 trường hợp:

+ (1) Bạn đã có ví Metamask (Hình con cáo):
Nhập MẬT KHẨU và đăng nhập vào ví để hoàn thành đăng nhập

Giao diện UBU Finance hiện ra như sau:

+ (2) Chưa có ví Metamask
Bỏ qua và tiếp tục làm theo hướng dẫn bên dưới để tạo ví

Giao diện UBU Finance hiện ra như sau:

BƯỚC 2: TẠO VÍ METAMASK

1: Click vào Link đăng ký ví: https://metamask.io/

2: Chọn Install MetaMask for Chrome

3: Click vào thêm tiện ích => Sau đó chọn Get Started

4: Chọn vào Creat a Wallet => Sau đó chọn I agree

5:Cài đặt Mật khẩu cho Ví của bạn => Tạo ví => Lưu lại “DÃY BẢO MẬT 12 CHỮ”

Không được phép để lộ hoặc quên “DÃY BẢO MẬT 12 CHỮ”
6: Xác nhận Ví bằng cách nhập lại “DÃY BẢO MẬT 12 CHỮ” như hình dưới đây
7: Hoàn thành tạo Ví Metamask

BƯỚC 3: TẠO MẠNG LƯỚI BSC CHAIN

1: Khởi tạo BSC Chain

Click vào “Các mạng lưới” => Chọn Tuỳ chỉnh RPC

Điền các thông tin sau vào bảng:
+ Network Name:           Binance Smart Chain
+ New RPC URL:           https://bsc-dataseed.binance.org/
+ ChainID (optional):      56
+ Symbol (optional):       BNB
+ Block Explorer URL:    https://bscscan.com

2: Tạo token UBU Finance, WBNB, BUSD

(1) Chọn mạng Binance Smart Chain
(2) Chọn “Assets”
(3) Chọn “Thêm mã Token”
(4) Chọn “Custom Token”
(5) Nhập ví chuẩn cho từng token UBU ; WBNB ; BUSD
+ Địa chỉ ví UBU:           0xd2ddfba7bb12f6e70c2aab6b6bf9edaef42ed22f
+ Địa chỉ ví WBNB:        0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c
+ Địa chỉ ví BUBD:         0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56

(Lưu ý: Mỗi ví làm tuần tự từ BƯỚC 1 đến BƯỚC 7)

(6) Chọn “Kế Tiếp”
(7) Chọn “Add Token”

Kết quả ví token UBU ; WBNB ; BUSD như sau:

Click vào Link sau để kết nối UBU với ví metamask của bạn

Nhập mật khẩu và đăng nhập vào ví Metamask như hình sau:

BƯỚC 4: MUA BNB VÀ GỬI VÀO VÍ BSC CHAIN

Truy cập Binance.com để mua BNB

Tiến hành rút BNB về ví Metamask như hình:

(1) Địa chỉ ví nhận: Copy ví Metamask của bạn và nhập vào
(2) Chọn mạng lưới Binance Smart Chain (BSC)
(3) Nhập số lượng BNB bạn muốn rút về ví
(4) Gửi đi

Lưu ý: Chuyển BUSD cũng tương tự như BNB

BƯỚC 5: MUA UBU TRÊN PANCAKESWAP

Truy cập UBU Finance theo link sau

Kết nối ví Metamask của Bạn vào UBU Finance

Click vào “BUY UBU”

Link tự dẫn đến PancakeSwap để có thể mua UBU => chọn I understand => Chọn Continue

Tiến hành mua số lượng UBU bạn mong muốn:

Lưu ý: VD ĐỂ FARM CẶP UBU-WBNB=> Bạn cần mua 50% WBNB và 50% UBU để tạo 1 cặp farm

BƯỚC 1: MUA UBU (Dùng 1/2 số BNB để mua UBU)
(1) Nhập số lượng BNB => (2) Lượng UBU sẽ nhận được =>  (3) Nhập Swap  => Ví Metamask hiện lên => “Xác nhận” => Truy cập ví Metamask sẽ hiện UBU

BƯỚC 2: MUA WBNB hoặc BUSD (Dùng 1/2 số BNB còn lại để mua WBNB hoặc BUSD)

Ngay tại giao diện swap:
(1) Nhập số lượng BNB => (2) Chọn đồng để tạo cặp Farm (WBNB hoặc BUSD) => (3) Số lượng WBNB hoặc BUSD nhận được => (4) Nhấn Swap => Ví Metamask hiện lên => “Xác nhận” => Truy cập ví Metamask sẽ hiện WBNB hoặc BUSD

BƯỚC 6: ADD LIQULITY CHO CẶP FARM

BƯỚC 1: Tại giao diện Pancakeswap => Chọn Liquidity

BƯỚC 2: Click vào Add Liquidity

BƯỚC 3,4: Tại giao diện Add Liquidity => Nhập số lượng WBNB hoặc UBU bạn muốn Farm => CLCIK APPROVE

BƯỚC 5: Giao diện Metamask hiện lên => Nhấn “Xác nhận”

BƯỚC 6: Chọn Supply để xác nhận ghép cặp Farm

BƯỚC 7: Chọn Confirm Supply để xác nhận ghép cặp Farm

BƯỚC 7: TIẾN HÀNH FARM UBU TRÊN UBU FINANCE

Truy cập UBU Finance theo link sau

Bước 1: Chọn UFARM

Bước 2: Chọn cặp để Farm => ở đây chúng ta Farm cặp UBU-WBNB

Bước 3: Nhập số UBU-WBNB LP vào mục Stake

Bước 4: Nhấn STAKE => Ví Metamask hiện lên => nhấn XÁC NHẬN

Bước 5: Theo dõi lượng UBU thu hoạch được

BƯỚC 8: NGỪNG FARM & RÚT VỐN, LÃI VỀ VÍ METAMASK

Truy cập UBU Finance theo link sau

Chọn UFARM => Chọn Select cặp bạn đang Farm

Bước (1): Rút lãi UBU: Click vào Claim Reward => Ví Metamask hiện lên => Xác nhận

Bước (2): Rút gốc UBU-WBNB
+ Nhập số UBU-WBNB LP vào ô trắng như trong hình (Ví dụ: mình đang có 281.866 LP, mình muốn rút hết)
+ Click vào Withdraw => Ví metamask hiện lên => Xác nhận

Bước (3): Remove cặp bạn đang Farm

Truy cập https://pancakeswap.finance/
(1): Chọn Liquidity
(2): Chọn Import để thêm cặp đã Farm
(3): Chọn cặp bạn đã Farm

Cùng chuyên mục