Trang chủ / Tin tức 24h / Cơ quan chứng khoán toàn cầu IOSCO tiết lộ các đề xuất khung pháp lý về tiền điện tử

Cơ quan chứng khoán toàn cầu IOSCO tiết lộ các đề xuất khung pháp lý về tiền điện tử

Báo cáo của Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế đưa ra lời giải thích thấu đáo về những kỳ vọng pháp lý.

Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) – một cơ quan quản lý quốc tế giám sát thị trường chứng khoán toàn cầu – đã công bố báo cáo kết luận chứa các đề xuất chính sách cho thị trường tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số (CDA).

Các đề xuất trong báo cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một phương pháp quản lý toàn cầu thống nhất nhằm giải quyết những rủi ro đáng kể đối với việc bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường do các trung gian tài sản tiền điện tử tập trung được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) gây ra.

Các khuyến nghị cụ thể và tập trung của IOSCO đưa ra lời giải thích thấu đáo về những kỳ vọng pháp lý. Theo báo cáo, những kỳ vọng này có thể được giải quyết bằng cách áp dụng các quy tắc hiện có hoặc tạo ra các quy tắc mới, tùy thuộc vào khu vực pháp lý. Mục đích là để giải quyết các lĩnh vực gây hại nghiêm trọng đã được xác định ở các thị trường này.

Ảnh chụp màn hình các đề xuất chính sách. Nguồn: IOSCO

Theo báo cáo, các khuyến nghị của CDA thiết lập một nền tảng pháp lý toàn cầu rõ ràng và mạnh mẽ, đảm bảo CASP tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử kinh doanh áp dụng trong các thị trường tài chính thông thường.

Các đề xuất đề cập đến các lĩnh vực quan trọng, phù hợp với mục tiêu và nguyên tắc của IOSCO về quy định chứng khoán cũng như các tiêu chuẩn, khuyến nghị và thực tiễn tốt nhất hỗ trợ thích hợp. Báo cáo xác định một số lĩnh vực quan trọng: xung đột lợi ích từ hội nhập dọc, thao túng thị trường, giao dịch nội gián, gian lận, lưu ký, bảo vệ tài sản khách hàng, rủi ro xuyên biên giới, hợp tác pháp lý, rủi ro hoạt động và công nghệ và phân phối bán lẻ.

Hội đồng quản trị của IOSCO bao gồm 35 nhà quản lý và giám đốc điều hành hàng đầu, chẳng hạn như người đứng đầu Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh – cùng những người khác.

Trước đó, vào năm 2022, tổ chức này đã công bố các báo cáo về DeFi, stablecoin và những người có ảnh hưởng. Năng lực giám sát mà IOSCO khuyến nghị các cơ quan quản lý quốc gia cần có bao gồm các kênh quản lý để báo cáo khiếu nại của người tiêu dùng về các chương trình khuyến mãi sai lệch và bất hợp pháp cũng như quy trình theo dõi bằng chứng để đối phó với tốc độ nhanh chóng và tính chất thay đổi của thông tin trực tuyến.

Cùng chuyên mục